Tuyển gấp 5 kỹ sư xây dựng làm việc tại Shizuoka, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Tuyển gấp 5 kỹ sư xây dựng làm việc tại Shizuoka, Nhật Bản

83
TUYỂN 6 KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Yêu cầu công việc:Tuyển 6 kỹ sư cơ khí làm việc tại Nhật Bản, lương thưởng...

227
Cơ khí Nhật Bản
Tuyển gấp TTS chế biến thực phẩm làm việc tại Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Xuất khẩu lao động nhật bản.

222
Thực phẩm Nhật Bản
Tuyển 8 Nữ + 2 Nam TTS Chế biến thực phẩm làm việc tại SAPPORO, HOKKAIDO

Yêu cầu công việc:Tuyển 8 Nữ + 2 Nam TTS Chế biến thực phẩm làm việc tại...

364
Thực phẩm Nhật Bản
Tuyển 5 TTS Hàn làm việc tại tỉnh Aichi, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Tuyển 5 TTS Hàn làm việc tại tỉnh Aichi, Nhật Bản, lương...

190
Hàn Nhật Bản
Tuyển 05 kỹ sư hàn làm việc tại tỉnh Shizuoka

Yêu cầu công việc:Tuyển 05 kỹ sư hàn làm việc tại tỉnh Shizuoka, Nhật Bản...

175
Hàn Nhật Bản
Tuyển 03 kỹ sư điện, điện tử làm việc tại Chiba, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Tuyển 03 kỹ sư điện, điện tử làm việc tại Chiba, Nhật Bản

184
Điện tử Nhật Bản
Chương trình Du học Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Du học Nhật Bản

213
Nhật Bản
Chương trình Du học Hàn Quốc

Yêu cầu công việc:Du học Hàn Quốc

176
Hàn Quốc
Tuyển 5 kỹ sư cơ khí làm việc tại Aichi, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Tuyển 5 kỹ sư cơ khí làm việc tại Aichi, Nhật Bản, lương...

229
Cơ khí Nhật Bản