Tuyển giúp việc gia đình tại Ả Rập Xê Út

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob đang có nhu cầu tuyển dụng gấp lao động...

2937
Xây dựng Trung Đông
Tuyển xuất khẩu lao động cơ khí Hàn tại Brunei (Gấp)

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob đang có nhu cầu tuyển dụng gấp lao động...

2964
Thực phẩm Malaysia
Tuyển xuất khẩu lao động làm Xây dựng tại Malaysia

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob đang có nhu cầu tuyển dụng gấp lao động...

3151
Xây dựng Malaysia
Tuyển TTS xuất khẩu lao động công nghệ thông tin tại tỉnh Fukuoka - Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob đang có nhu cầu tuyển dụng gấp lao động...

2670
Công nghệ thông tin Nhật Bản
Tuyển TTS xây dựng tại Tokushima - Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob đang có nhu cầu tuyển dụng gấp lao động...

2533
Cơ khí Nhật Bản
tuyển lao động TTS làm cơ khí tại tỉnh Aichi - Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob đang có nhu cầu tuyển dụng gấp lao động...

2546
Cơ khí Nhật Bản
Tuyển công nhân xây dựng tại tỉnh Shiga - Nhật bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob đang có nhu cầu tuyển dụng gấp lao động...

2738
Cơ khí Nhật Bản
Tuyển công nhân nhà máy đồ da, Malaysia.

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob đang có nhu cầu tuyển dụng gấp lao động...

2669
Thực phẩm Malaysia
Tuyển kỹ thuật viên IT làm việc tại Tokyo, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob đang có nhu cầu tuyển dụng lao động đi...

3065
Cơ khí Nhật Bản
Tuyển Giám sát công nhân Belarus

Yêu cầu công việc:Hiện nay, Vietjob đang có nhu cầu tuyển dụng lao động đi...

2551
Châu Âu