Tuyển 5 TTS Sơn xây dựng làm việc tại tỉnh Fukuoka

Yêu cầu công việc:Tuyển TTS sơn xây dựng làm việc tại Fukuoka, lương hấp...

187
Xây dựng Nhật Bản
Tuyển TTS sản xuất trang thiết bị tại Aichi - Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Tuyển gấp 1 TTS sản xuất trang thiết bị làm việc tại...

242
Hàn Nhật Bản
Tuyển gấp kỹ sư xây dựng làm việc tại Shizuoka, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Tuyển gấp kỹ sư xây dựng phá dỡ công trình,...

280
Xây dựng Nhật Bản
Tuyển 5 TTS sản xuất linh kiện ô tô làm việc tại tỉnh Aichi, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Tuyển gấp 5 TTS cơ khí sản xuất linh kiện ô tô làm việc...

291
Cơ khí Nhật Bản
Tuyển 3 kỹ sư nông nghiệp làm việc tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Tuyển gấp 3 kỹ sư nông nghiệp cải tiến giống cây...

315
Nông nghiệp Nhật Bản
Tuyển 4 kỹ sư cơ khí làm việc tại Nagano, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Tuyển 4 kỹ sư cơ khí làm việc tại Nagano, Nhật Bản

342
Cơ khí Nhật Bản
Tuyển 3 kỹ sư trắc địa bản đồ làm việc tại Chiba, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Tuyển 3 kỹ sư trắc địa bản đồ làm việc tại Chiba, Nhật Bản

498
Xây dựng Nhật Bản
Tuyển 2 kỹ sư xây dựng dân dụng làm việc tại tỉnh Aichi, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Tuyển 2 kỹ sư xây dựng dân dụng lát nền, đường ống nước...

368
Xây dựng Nhật Bản
Tuyển gấp 4 công nhân sản xuất giấy làm việc tại Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Tuyển gấp 4 công nhân sản xuất giấy như vở, sổ ghi chép,...

349
Nhà máy In ấn Nhật Bản
Tuyển 3 kỹ sư lắp đặt đường ống làm việc tại Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Tuyển gấp 3 kỹ sư nam lắp đặt đường ống, bảng điểm có môn...

561
Ngành nghề khác Nhật Bản