Tuyển 9 TTS mộc làm việc tại Yamagata

Yêu cầu công việc:Yêu cầu: Ứng viên có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh...

Tuyển 5 Nữ làm Nhựa tại tỉnh Gifu, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob Tuyển 5 Nữ làm Nhựa tại tỉnh Gifu, Nhật Bản

Tuyển 04 Nữ làm đóng gói 1 năm tại Ishikawa, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện Vietjob đang cần tuyển 4 Nữ làm đóng gói tại...

Tuyển 12 Nữ làm may trang phục tại tỉnh Okayama và Hiroshima, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện Vietjob Tuyển 12 Nữ làm may trang phục tại tỉnh...

Tuyển 18 Nam làm xây dựng tại tỉnh Kagawa và tỉnh Hirosima Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện Vietjob Tuyển 18 lao động phổ thông liên quan đến...

Tuyển 6 Nữ làm may công nghiệp tại tỉnh Kagawa và tỉnh Hirosima Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob Tuyển 6 Nữ làm may công nghiệp tại tỉnh...

Tuyển 6 Nam cơ khí - hàn tại tỉnh Kagawa và tỉnh Hirosima Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob Tuyển 6 Nam cơ khí - hàn tại tỉnh Kagawa...

Tuyển 7 Nữ làm may công nghiệp tại tỉnh Yamagata Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện Vietjob Tuyển 7 Nữ làm may công nghiệp tại tỉnh...

Tuyển 3 Nam làm dựng trạm xăng tại tỉnh Gunma Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob Tuyển 3 Nam lao động phổ thông làm dựng...

Tuyển 7 Nữ làm may mặc tại tỉnh yamagata, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob Tuyển 7 Nữ làm may mặc tại tỉnh...