Tuyển 6 Nữ làm May mặc tại tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob cần tuyển 6 Nữ làm May mặc tại tỉnh...

Tuyển 6 Nữ làm May mặc tại tỉnh Okayama, Nhật bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob Tuyển 6 Nữ làm May mặc tại tỉnh Okayama,...

Tuyển gấp 5 Nam làm Xây dựng công trình công cộng tại tỉnh Osaka, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện Vietjob Tuyển gấp 5 Nam làm Xây đựng công trình công...

Tuyển 1 Nam làm Sơn tại Osaka, Nhật bản

Yêu cầu công việc:Hiện Vietjob Tuyển 1 Nam làm Sơn tại Osaka, Nhật bản

Tuyển 2 nam làm sơn xây dựng tại Tokyo Nhật bản

Yêu cầu công việc:Hiện Vietjob cần Tuyển 2 nam làm Sơn xây dựng tại TOKYO...

Tuyển 2 Nam lắp đặt và tháo gỡ giàn giáo tại tỉnh SAITAMA Nhật bản

Yêu cầu công việc:Hiện vietjob Tuyển 2 Nam lắp đặt và tháo gỡ giàn giáo tại...

Tuyển 2 Nam buộc sắt thép tại tỉnh Aichiken Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện vietjob cần Tuyển 2 Nam buộc sắt thép tại xí nghiệp...

Tuyển Nam lắp đặt, hoàn thiện khung cửa cho các tòa nhà tại tỉnh Saitama Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob cần Tuyển Nam lắp đặt, hoàn thiện khung...

Tuyển 3 Nam Công trình xây bằng nguyên liệu gạch đá tại tỉnh ChiBa, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob cần Tuyển 3 Nam Công trình xây bằng...

Tuyển Nam làm công việc Sơn tường nhà, các công trình xây dựng Tại Oska, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob cần tuyển Nam làm công việc Sơn tường...