Tuyển 04 kỹ sư làm việc tại Shizuoka, Nhật Bản (Đợt 2)

Yêu cầu công việc:Hiện Vietjob đang cần tuyển 4 kỹ sư làm việc liên quan...

Tuyển 18 Nam làm xây dựng tại tỉnh Kagawa và tỉnh Hirosima Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện Vietjob Tuyển 18 lao động phổ thông liên quan đến...

Tuyển 6 Nữ làm may công nghiệp tại tỉnh Kagawa và tỉnh Hirosima Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob Tuyển 6 Nữ làm may công nghiệp tại tỉnh...

Tuyển 6 Nam cơ khí - hàn tại tỉnh Kagawa và tỉnh Hirosima Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob Tuyển 6 Nam cơ khí - hàn tại tỉnh Kagawa...

Tuyển 7 Nữ làm may công nghiệp tại tỉnh Yamagata Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện Vietjob Tuyển 7 Nữ làm may công nghiệp tại tỉnh...

Tuyển 3 Nam làm dựng trạm xăng tại tỉnh Gunma Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob Tuyển 3 Nam lao động phổ thông làm dựng...

Tuyển 7 Nữ làm may mặc tại tỉnh yamagata, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob Tuyển 7 Nữ làm may mặc tại tỉnh...

Tuyển 6 Nữ làm May mặc tại tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob cần tuyển 6 Nữ làm May mặc tại tỉnh...

Tuyển 6 Nữ làm May mặc tại tỉnh Okayama, Nhật bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob Tuyển 6 Nữ làm May mặc tại tỉnh Okayama,...

Tuyển gấp 5 Nam làm Xây dựng công trình công cộng tại tỉnh Osaka, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện Vietjob Tuyển gấp 5 Nam làm Xây đựng công trình công...