Tuyển 06 Nữ làm sản xuất nấm tại tỉnh Fukuoka - Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob đang tuyển 06 TTS làm công việc sản xuất...

Tuyển 03 Nữ làm May nội thất ô tô tại tỉnh Aichi, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob đang tuyển 02 TTS may nội thất ô tô làm...

Tuyển 6 Nữ làm Nông nghiệp tại tỉnh Aichi, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob đang tuyển 06 TTS Nữ làm nông nghiệp tại...

Tuyển 2 Nam làm Mộc nội thất, 1 nam làm Hàn kết cấu tại Kanagawa, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện Vietjob đang tuyển 3 nam làm Mộc và Hàn tại...

Tuyển 3 Kỹ sư cơ khí làm việc tại Osaka - Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện Vietjob đang cần tuyển 03 Nam kỹ sư cơ khí xuất khẩu...

Tuyển 4 Nữ đóng gói sản phẩm tại tỉnh ISHIKAWA, Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob đang tuyển 04 TTS làm đóng gói sản phẩm...

Tuyển 02 Nữ làm May áo jacket tại Tỉnh SHIGA

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob đang tuyển 2 TTS may áo jacket làm việc ...

Tuyển thực tập sinh làm nganh Sơn - Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob đang tuyển lao động nam đi làm SƠN tại...

Tuyển thực tập sinh ngành thủy hải sản - Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob đang tuyển dụng 30 nữ làm thủy hải sản...

Tuyển thực tập sinh làm cơ khí - Nhật Bản

Yêu cầu công việc:Hiện tại Vietjob đang tuyển dụng lao động nam đi làm xây...