Tuyển giúp việc gia đình tại Ả Rập Xê Út

Yêu cầu công việc:Hiện Vietjob đang cần tuyển 100 lao động Nữ làm GVGĐ tại Ả Rập Xê Út như sau:

2490
Cơ khí Trung Đông
Tuyển 100 giúp việc gia đình tại Ả Rập Xê Út

Yêu cầu công việc:Hiện Vietjob đang cần tuyển 100 lao động Nữ làm GVGĐ tại Ả Rập Xê Út như sau:

1477
Giúp việc gia đình Trung Đông
Tuyển 03 Nữ giúp việc trong cung điện hoàng gia Dubai

Yêu cầu công việc:Hiện Vietjob đang cần tuyển 3 lao động Nữ làm GVGĐ tại Dubai như sau:

1176
Giúp việc gia đình Dubai