English
Hotline: 092.717.3333
Nộp hồ sơ
Tuyển 30 kỹ sư xây dựng, điện - điện tử tỉnh Aichi,...

Tuyển 30 kỹ sư xây dựng, điện - điện tử tỉnh Aichi, Tokyo - Nhật Bản

Hiện Vietjob đang cần tuyển 30 Kỹ sư xây dựng, điện, điện... Hot
Tuyển 03 Nam làm Mộc xây dựng tại tỉnh Nigata, Nhật Bản

Tuyển 03 Nam làm Mộc xây dựng tại tỉnh Nigata, Nhật Bản

Hiện Vietjob đang cần tuyển 03 Nam làm Mộc xây dựng tại...
Tuyển 03 Nam làm cơ khí tại tỉnh Aichi, Nhật Bản

Tuyển 03 Nam làm cơ khí tại tỉnh Aichi, Nhật Bản

Hiện Vietjob đang cần tuyển 03 Nam làm trát vữa tại...
Tuyển 03 Nam làm trát vữa tại Nigata, Nhật Bản

Tuyển 03 Nam làm trát vữa tại Nigata, Nhật Bản

Hiện Vietjob đang cần tuyển 03 Nam làm trát vữa tại...
Tuyển 15 kỹ sư Cơ khí, điện tử làm việc tại Osaka,...

Tuyển 15 kỹ sư Cơ khí, điện tử làm việc tại Osaka, Nhật Bản

Hiện Vietjob đang cần tuyển 15 kỹ sư Cơ khí, điện tử làm...
Tuyển 02 Nam làm Cốt pha tại Saitama, Nhật Bản

Tuyển 02 Nam làm Cốt pha tại Saitama, Nhật Bản

Hiện Vietjob đang cần tuyển 2 nam làm Cốt pha tại...
Tuyển 3 Nam làm Nhuộm tại tỉnh Gifu, Nhật Bản

Tuyển 3 Nam làm Nhuộm tại tỉnh Gifu, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob Tuyển 3 Nam làm Nhuộm tại tỉnh Gifu,...
Tuyển 5 Nữ làm Nhựa tại tỉnh Gifu, Nhật Bản

Tuyển 5 Nữ làm Nhựa tại tỉnh Gifu, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob Tuyển 5 Nữ làm Nhựa tại tỉnh Gifu, Nhật Bản
Tuyển 01 Nam làm trát vữa tại Saitama, Nhật Bản

Tuyển 01 Nam làm trát vữa tại Saitama, Nhật Bản

Hiện Vietjob đang cần tuyển 1 nam làm trát vữa tại...
Tuyển 6 Nữ làm may mặc tại tỉnh Wakayama - Shimane,...

Tuyển 6 Nữ làm may mặc tại tỉnh Wakayama - Shimane, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob Tuyển 6 Nữ làm may tại tỉnh Wakayama -...
Tuyển 26 Nữ + 4 Nam làm gia công, chế biến cơm hộp...

Tuyển 26 Nữ + 4 Nam làm gia công, chế biến cơm hộp tại Kagoshima, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob tuyển 26 Nữ + 4 Nam làm gia công, chế...
Tuyển 24 Nữ làm gia công, chế biến cơm hộp tại...

Tuyển 24 Nữ làm gia công, chế biến cơm hộp tại Tokyo, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob tuyển 24 Nữ làm gia công, chế biến cơm...
Tuyển 6 Nữ làm may mặc tại tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản

Tuyển 6 Nữ làm may mặc tại tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob Tuyển 6 Nữ làm may trang phục phụ nữ,...
Tuyển 04 Nữ làm đóng gói 1 năm tại Ishikawa, Nhật Bản

Tuyển 04 Nữ làm đóng gói 1 năm tại Ishikawa, Nhật Bản

Hiện Vietjob đang cần tuyển 4 Nữ làm đóng gói tại...
Tuyển 06 Nam làm Cốt pha tại Kanagawa, Nhật Bản

Tuyển 06 Nam làm Cốt pha tại Kanagawa, Nhật Bản

Hiện Vietjob đang cần tuyển 6 nam làm cốt pha tại... 30tr
Tuyển 08 kỹ sư CNTT làm việc tại Tokyo - Nagoya -...

Tuyển 08 kỹ sư CNTT làm việc tại Tokyo - Nagoya - Osaka, Nhật Bản

Hiện Vietjob đang cần tuyển 8 kỹ sư CNTT làm việc tại...
Tuyển 15 kỹ sư cơ khí làm việc tại Gunma - Saitama -...

Tuyển 15 kỹ sư cơ khí làm việc tại Gunma - Saitama - Aichi, Nhật Bản

Hiện Vietjob đang cần tuyển 15 kỹ sư cơ khí làm việc tại...
Tuyển 2 Nam làm may công nghiệp tại Gifu, Nhật Bản

Tuyển 2 Nam làm may công nghiệp tại Gifu, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob cần tuyển 2 Nam làm may rèm tại Gifu,...
Tuyển 6 Nam làm Hàn tại Kagawa - Hiroshima, Nhật Bản

Tuyển 6 Nam làm Hàn tại Kagawa - Hiroshima, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob cần tuyển 6 Nam làm hàn tại Kagawa -...
Tuyển 2 Nữ làm may mặc tại tỉnh Yamagata, Nhật Bản

Tuyển 2 Nữ làm may mặc tại tỉnh Yamagata, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob Tuyển 2 Nữ làm may mặc tại tỉnh...
Tuyển 2 Nam 1 Nữ làm Dệt công nghiệp tại Gifu, Nhật...

Tuyển 2 Nam 1 Nữ làm Dệt công nghiệp tại Gifu, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob tuyển Nam, Nữ làm dệt công nghiệp tại...
Tuyển 12 Nữ làm may trang phục tại tỉnh Okayama và...

Tuyển 12 Nữ làm may trang phục tại tỉnh Okayama và Hiroshima, Nhật Bản

Hiện Vietjob Tuyển 12 Nữ làm may trang phục tại tỉnh...
Tuyển 02 kỹ sư Điện làm việc tại Chiba, Nhật Bản

Tuyển 02 kỹ sư Điện làm việc tại Chiba, Nhật Bản

Hiện Vietjob đang cần tuyển 02 kỹ sư Điện, Điện công...
Tuyển 04 kỹ sư làm việc tại Shizuoka, Nhật Bản (Đợt 2)

Tuyển 04 kỹ sư làm việc tại Shizuoka, Nhật Bản (Đợt 2)

Hiện Vietjob đang cần tuyển 4 kỹ sư làm việc liên quan...
Tuyển 18 Nam làm xây dựng tại tỉnh Kagawa và tỉnh...

Tuyển 18 Nam làm xây dựng tại tỉnh Kagawa và tỉnh Hirosima Nhật Bản

Hiện Vietjob Tuyển 18 lao động phổ thông liên quan đến...
Tuyển 6 Nữ làm may công nghiệp tại tỉnh Kagawa và...

Tuyển 6 Nữ làm may công nghiệp tại tỉnh Kagawa và tỉnh Hirosima Nhật Bản

Hiện tại Vietjob Tuyển 6 Nữ làm may công nghiệp tại tỉnh...
Tuyển 6 Nam cơ khí - hàn tại tỉnh Kagawa và tỉnh...

Tuyển 6 Nam cơ khí - hàn tại tỉnh Kagawa và tỉnh Hirosima Nhật Bản

Hiện tại Vietjob Tuyển 6 Nam cơ khí - hàn tại tỉnh Kagawa...
Tuyển 7 Nữ làm may công nghiệp tại tỉnh Yamagata...

Tuyển 7 Nữ làm may công nghiệp tại tỉnh Yamagata Nhật Bản

Hiện Vietjob Tuyển 7 Nữ làm may công nghiệp tại tỉnh...
Tuyển 3 Nam làm dựng trạm xăng tại tỉnh Gunma Nhật Bản

Tuyển 3 Nam làm dựng trạm xăng tại tỉnh Gunma Nhật Bản

Hiện tại Vietjob Tuyển 3 Nam lao động phổ thông làm dựng...
Tuyển 7 Nữ làm may mặc tại tỉnh yamagata, Nhật Bản

Tuyển 7 Nữ làm may mặc tại tỉnh yamagata, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob Tuyển 7 Nữ làm may mặc tại tỉnh...
Tuyển 6 Nữ làm May mặc tại tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Tuyển 6 Nữ làm May mặc tại tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob cần tuyển 6 Nữ làm May mặc tại tỉnh...
Tuyển 6 Nữ làm May mặc tại tỉnh Okayama, Nhật bản

Tuyển 6 Nữ làm May mặc tại tỉnh Okayama, Nhật bản

Hiện tại Vietjob Tuyển 6 Nữ làm May mặc tại tỉnh Okayama,... 23tr
Tuyển gấp 5 Nam làm Xây dựng công trình công cộng...

Tuyển gấp 5 Nam làm Xây dựng công trình công cộng tại tỉnh Osaka, Nhật Bản

Hiện Vietjob Tuyển gấp 5 Nam làm Xây đựng công trình công...
Tuyển 1 Nam làm Sơn tại Osaka, Nhật bản

Tuyển 1 Nam làm Sơn tại Osaka, Nhật bản

Hiện Vietjob Tuyển 1 Nam làm Sơn tại Osaka, Nhật bản
Tuyển 2 nam làm sơn xây dựng tại Tokyo Nhật bản

Tuyển 2 nam làm sơn xây dựng tại Tokyo Nhật bản

Hiện Vietjob cần Tuyển 2 nam làm Sơn xây dựng tại TOKYO...
Tuyển 2 Nam lắp đặt và tháo gỡ giàn giáo tại tỉnh...

Tuyển 2 Nam lắp đặt và tháo gỡ giàn giáo tại tỉnh SAITAMA Nhật bản

Hiện vietjob Tuyển 2 Nam lắp đặt và tháo gỡ giàn giáo tại...
Tuyển 2 Nam buộc sắt thép tại tỉnh Aichiken Nhật Bản

Tuyển 2 Nam buộc sắt thép tại tỉnh Aichiken Nhật Bản

Hiện vietjob cần Tuyển 2 Nam buộc sắt thép tại xí nghiệp...
Tuyển Nam lắp đặt, hoàn thiện khung cửa cho các tòa...

Tuyển Nam lắp đặt, hoàn thiện khung cửa cho các tòa nhà tại tỉnh Saitama Nhật Bản

Hiện tại Vietjob cần Tuyển Nam lắp đặt, hoàn thiện khung...
Tuyển 3 Nam Công trình xây bằng nguyên liệu gạch đá...

Tuyển 3 Nam Công trình xây bằng nguyên liệu gạch đá tại tỉnh ChiBa, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob cần Tuyển 3 Nam Công trình xây bằng...
Tuyển Nam làm công việc Sơn tường nhà, các công...

Tuyển Nam làm công việc Sơn tường nhà, các công trình xây dựng Tại Oska, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob cần tuyển Nam làm công việc Sơn tường...
Cần tuyển 2 Nữ làm May quần áo tại Tỉnh Fukushima...

Cần tuyển 2 Nữ làm May quần áo tại Tỉnh Fukushima Nhật bản

Hiện tại Vietjob cần tuyển 2 Nữ làm May quần áo tại xí...
Cần tuyển 3 nữ Chế biến thủy sản có xử lý nhiệt tại...

Cần tuyển 3 nữ Chế biến thủy sản có xử lý nhiệt tại tỉnh Hokkaido, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob cần tuyển 3 nữ Chế biến thủy sản có xử...
Tuyển gấp 60 Nam làm xây dựng tại tỉnh Saitama, Nhật...

Tuyển gấp 60 Nam làm xây dựng tại tỉnh Saitama, Nhật Bản

Hiện vietjob Tuyển gấp 60 Nam làm xây dựng tại tỉnh...
Tuyển 60 Nữ làm May tại tỉnh Iwate, Nhật Bản lương...

Tuyển 60 Nữ làm May tại tỉnh Iwate, Nhật Bản lương hấp dẫn

Hiện Vietjob Tuyển 60 Nữ làm May tại tỉnh Iwate, Nhật Bản...
Tuyển 36 Thực tập sinh làm chế biến thực phẩm tại...

Tuyển 36 Thực tập sinh làm chế biến thực phẩm tại Kyushu, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob tuyển 36 Thực tập sinh làm chế biến thực...
Tuyển 03 Nam Làm Mộc gia dụng tại Fukuoka, Nhật Bản

Tuyển 03 Nam Làm Mộc gia dụng tại Fukuoka, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển 03 Nam làm mộc tại tỉnh...
Tuyển 03 Nữ May đồ thời trang tại Hiroshima, Nhật Bản

Tuyển 03 Nữ May đồ thời trang tại Hiroshima, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển 03 Nữ TTS làm may thời trang...
Tuyển 2 Nữ TTS may chăn ga gối đệm tại tỉnh Fukuoka,...

Tuyển 2 Nữ TTS may chăn ga gối đệm tại tỉnh Fukuoka, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển 03 Nữ TTS làm may công nghiệp...
Tuyển 04 Nữ làm sản xuất sản phẩm nhựa tại tỉnh...

Tuyển 04 Nữ làm sản xuất sản phẩm nhựa tại tỉnh Fukuoka,Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển 04 TTS sản xuất nhựa tại tỉnh...
Tuyển 06 Nữ làm sản xuất nấm tại tỉnh Fukuoka - Nhật...

Tuyển 06 Nữ làm sản xuất nấm tại tỉnh Fukuoka - Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển 06 TTS làm công việc sản xuất...
Tuyển 03 Nữ làm May nội thất ô tô tại tỉnh Aichi,...

Tuyển 03 Nữ làm May nội thất ô tô tại tỉnh Aichi, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển 02 TTS may nội thất ô tô làm...
Tuyển 6 Nữ làm Nông nghiệp tại tỉnh Aichi, Nhật Bản

Tuyển 6 Nữ làm Nông nghiệp tại tỉnh Aichi, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển 06 TTS Nữ làm nông nghiệp tại...
Tuyển 03 Nam làm cơ khí tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản

Tuyển 03 Nam làm cơ khí tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển 3 TTS cơ khí làm tại Nhật Bản...
Tuyển 2 Nam làm Mộc nội thất, 1 nam làm Hàn kết cấu...

Tuyển 2 Nam làm Mộc nội thất, 1 nam làm Hàn kết cấu tại Kanagawa, Nhật Bản

Hiện Vietjob đang tuyển 3 nam làm Mộc và Hàn tại...
Tuyển 3 Kỹ sư cơ khí làm việc tại Osaka - Nhật Bản

Tuyển 3 Kỹ sư cơ khí làm việc tại Osaka - Nhật Bản

Hiện Vietjob đang cần tuyển 03 Nam kỹ sư cơ khí xuất khẩu...
Tuyển 4 Nữ đóng gói sản phẩm tại tỉnh ISHIKAWA, Nhật...

Tuyển 4 Nữ đóng gói sản phẩm tại tỉnh ISHIKAWA, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển 04 TTS làm đóng gói sản phẩm...
Tuyển 02 Nữ làm May áo jacket tại Tỉnh SHIGA

Tuyển 02 Nữ làm May áo jacket tại Tỉnh SHIGA

Hiện tại Vietjob đang tuyển 2 TTS may áo jacket làm việc ...
Tuyển 03 Nữ làm May quần áo phụ nữ, trẻ em tại Tỉnh...

Tuyển 03 Nữ làm May quần áo phụ nữ, trẻ em tại Tỉnh SHIGA

Hiện tại Vietjob đang tuyển 3 TTS may làm việc xuất khẩu...
Tuyển TTS làm sản xuất giò chả, xúc xích - Nhật Bản

Tuyển TTS làm sản xuất giò chả, xúc xích - Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển 30 Nữ xuât khẩu lao động làm...
Tuyển 6 Nữ làm may mặc tại tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Tuyển 6 Nữ làm may mặc tại tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển 6 TTS may làm việc tại tỉnh...
Tuyển thực tập sinh làm nganh Sơn - Nhật Bản

Tuyển thực tập sinh làm nganh Sơn - Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển lao động nam đi làm SƠN tại...
Tuyển thực tập sinh ngành nông nghiệp - Nhật Bản

Tuyển thực tập sinh ngành nông nghiệp - Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển dụng 30 nữ làm nông nghiệp...
Tuyển thực tập sinh ngành thủy hải sản - Nhật Bản

Tuyển thực tập sinh ngành thủy hải sản - Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển dụng 30 nữ làm thủy hải sản...
Tuyển thực tập sinh làm xây dựng - Nhật Bản

Tuyển thực tập sinh làm xây dựng - Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển dụng lao động nam đi làm xây...
Tuyển thực tập sinh làm cơ khí - Nhật Bản

Tuyển thực tập sinh làm cơ khí - Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển dụng lao động nam đi làm xây...
Tuyển 36 nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Miyazaki...

Tuyển 36 nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Miyazaki , Kyushu,Nhật Bản

Hồ sơ dự tuyển bao gồm : • 01 Sơ yếu lý lịch cá nhân có...
Tuyển 30 Nam TTS Xây dựng làm việc tại tỉnh Saitama,...

Tuyển 30 Nam TTS Xây dựng làm việc tại tỉnh Saitama, Gunma, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển 30 Nam TTS Xây dựng làm việc...
Tuyển 30 TTS may làm việc tại tỉnh Iwate, Nhật Bản

Tuyển 30 TTS may làm việc tại tỉnh Iwate, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển 30 TTS may làm việc tại tỉnh...
Tuyển 30 nữ làm chế biến gà tại Sendai, Miyagi, Nhật...

Tuyển 30 nữ làm chế biến gà tại Sendai, Miyagi, Nhật Bản

Hiện Vietjob đang tuyển 30 TTS đi làm CB thực phẩm tại...
Tuyển TTS may làm việc tại Okayama, Nhật Bản

Tuyển TTS may làm việc tại Okayama, Nhật Bản

Tuyển thực tập sinh may mặc làm việc tại tỉnh Okayama,...
Tuyển kỹ sư kiểm tra, bảo trì, vệ sinh tại Tokyo,...

Tuyển kỹ sư kiểm tra, bảo trì, vệ sinh tại Tokyo, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang tuyển dụng 2 Nam đi làm việc tại...
Tuyển TTS xuất khẩu lao động công nghệ thông tin tại...

Tuyển TTS xuất khẩu lao động công nghệ thông tin tại tỉnh Fukuoka - Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang có nhu cầu tuyển dụng gấp lao động...
Tuyển TTS xây dựng tại Tokushima - Nhật Bản

Tuyển TTS xây dựng tại Tokushima - Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang có nhu cầu tuyển dụng gấp lao động...
tuyển lao động TTS làm cơ khí tại tỉnh Aichi - Nhật Bản

tuyển lao động TTS làm cơ khí tại tỉnh Aichi - Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang có nhu cầu tuyển dụng gấp lao động...
Tuyển công nhân xây dựng tại tỉnh Shiga - Nhật bản

Tuyển công nhân xây dựng tại tỉnh Shiga - Nhật bản

Hiện tại Vietjob đang có nhu cầu tuyển dụng gấp lao động...
Tuyển kỹ thuật viên IT làm việc tại Tokyo, Nhật Bản

Tuyển kỹ thuật viên IT làm việc tại Tokyo, Nhật Bản

Hiện tại Vietjob đang có nhu cầu tuyển dụng lao động đi...
Tuyển TTS may làm việc tại Tukushima, Nhật Bản

Tuyển TTS may làm việc tại Tukushima, Nhật Bản

Tuyển thực tập sinh may mặc làm việc tại tỉnh Tukushima,...
Tuyển TTS may làm việc tại Hyogo, Nhật Bản

Tuyển TTS may làm việc tại Hyogo, Nhật Bản

Tuyển thực tập sinh may mặc làm việc tại tỉnh Hyogo, Nhật...
Tuyển TTS may Hyogo, Nhật Bản

Tuyển TTS may Hyogo, Nhật Bản

Tuyển thực tập sinh may mặc làm việc tại tỉnh Hyogo, Nhật...
Tuyển TTS xây dựng Nhật Bản

Tuyển TTS xây dựng Nhật Bản

Tuyển thực tập sinh làm về giàn giáo tại Tokushima, Nhật Bản
Đối tác
Công ty du học HAVETCO
YAMATO
Công ty Giáo Dục TEC
TOHOKU
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ NGHỀ NGHIỆP (CAREER AND EDUCATION CONSULTANCY COMPANY LIMITED)
truong cao dang nghe cong nghe cao hht
Eximbank
ToHo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HÀ NỘI
FORVAL CORPORATION