English
Hotline: 092.717.3333
Nộp hồ sơ

Các công ty XKLD uy tín

http://www.idchr.com.vn/

IDC

VTC

VTC

VINACONEX

VINACONEX

VIHATICO

VIHATICO

SIMCO

SIMCO

HANIC

HANIC

FLC GROUP

FLC GROUP

EMI

EMI

CEO

CEO

Công ty TNHH Xuất khẩu lao động Bảo Sơn

Công ty TNHH Xuất khẩu lao động Bảo Sơn

COMA

COMA

(VIETCOM HUMAN.,JSC)

(VIETCOM HUMAN.,JSC)

XKLĐ TTLC

XKLĐ TTLC

Công ty cổ phần Đầu tư và Hợp tác quốc tế Thăng Long

Công ty cổ phần Đầu tư và Hợp tác quốc tế Thăng Long

Công ty cổ phần TMS Nhân lực

Công ty cổ phần TMS Nhân lực

( INTERSERCO., JSC)

( INTERSERCO., JSC)

(VINAFORCO.LTD)

(VINAFORCO.LTD)

TIC

TIC

Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực Kinh Bắc

Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực Kinh Bắc

LOD

LOD

(VINACOM IIC CORP)

(VINACOM IIC CORP)

(LABCO., JSC)

(LABCO., JSC)

Công ty cổ phần Thương mại Phát triển Kỹ thuật & Nhân lực Quốc tế (JV NET., JSC)

Công ty cổ phần Thương mại Phát triển Kỹ thuật & Nhân lực Quốc tế (JV NET., JSC)

TRACIMEXCO

TRACIMEXCO

SOWATCO

SOWATCO

TRASESCO

TRASESCO

GMAS JS

GMAS JS

Sadaco

Sadaco

TOCONTAP SAIGON JSC

TOCONTAP SAIGON JSC

Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Cát

Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Cát

Công ty cổ phần đầu tư Việt Phú

Công ty cổ phần đầu tư Việt Phú